Spring til indhold

Tapet i Fredenskirken, Aarhus

Mette Tønder, aarhusiansk billedkunstner/kollega og jeg har for en gruppe brodøser tilknyttet Fredenskirken i Viby i Aarhus tegnet et forlæg på 4,00 x 0,60 m. En gruppe frivillige ville forære Fredenskirken det færdigbroderede tapet i  i forbindelse med kirkens 60-års jubilæum i 2020.

Mette og jeg ønskede at anvende et nutidigt og personligt billedsprog, så det for fremtiden er muligt at tidsfæste tapetet.

Billedfortællingen i Fredenstapetet er ikke henvist til at referere til en bestemt historisk begivenhed, men afspejler de frivilliges engagement og arbejdsindsats i kirkens regi. 

Det er årets gang i kirkens forskellige frivillige aktiviteter, der er afbildet på tapetetDet har stillet bestemte og store krav til billedsiden og aflæseligheden.

Mette og jeg har gennem hele forløbet arbejdet sammen med tre brodøser fra kirken og deltaget i flere møder og talt med de øvrige brodøser undervejs.

Det har været et spændende og krævende arbejde.

Den originale tegning er akvarel på papir. Tegningen er siden blevet affotograferet og derefter overført til stof. 18 frivillige brodøser har broderet.

Tapetet kan ses i Sognegårdens åbningstid.

Her en mindre video der viser hele akvarellen fra venstre mod højre.

NOTER FRA FORARBEJDET TIL ARBEJDET.

Opgaven med at tegne oplægget til Fredenstapetet var:

At lave en billedkomposition, som afspejler det frivillige arbejde, som det forløber i ugens og årets løb.

Arbejdet skulle males/tegnes i akvarel på papir, som sidenhen skulle omsættes til broderi på stof.

Format: 60 cm x 400 cm

Kompositoriske greb: Få de ønskede begivenheder, ikoner, symboler komponeret så de dannede en samlet spændende og dynamisk komposition, hvor man bevæger sig ud fra midten med kirken og træet mod de to sider.

Det var vores intention.

Billedspænding:

opbygges mellem store og små billeder og mellem bevægelser.

Billedspænding opbygges ligeledes mellem mørkt og lyst mellem åbent og lukket, det tomme og det fyldte.

Akvarellen som arbejdsredskab: det transparente, det kolde og det varme.

Frisen forneden er eksempelvis komponeret mellem det åbne og det lukkede.

Salmen fungerer ligeledes som et middel til at få de forskellige elementer bundet sammen.

Vise at vi er i  2020 med nutidige symboler f.eks PH-lampe, steltonkande, computer og mobiltelefon.

Bordet symboliserer “nadveren” ( Leonardo da Vinci) men er ligeså meget et symbol på alle de gange, hvor menigheden er samlet til påskefrokost ol.

Hænderne og fødderne symboliserer alle de frivilliges arbejde i Fredenskirken, men refererer ligeledes til Michelangelos billede, hvor Gud giver Adam liv.

Myrer er et billede på alle de flittige frivillige.

Frisen foroven med hænderne og fødderne bindes sammen med blondefrisen, som refererer til det kvindelige håndværk og til Else, Marianne og Ellen, som tog initiativ til at starte hele projektet. 

Vi satte kirken i centrum med træet, der spreder sine grene ud og samler.

Tog udgangspunkt i salmen komponeret til Fredenskirkens 50 års jubilæum – “Fredens sogn er som et træ, der har tusind grene.”

Som billederne viser, lavede vi et hav af skitser og flyttede rundt utallige gange på kompostionen, før balancen var på plads.

Research:

Tog til Kerteminde og fik en gennemgang af arbejdet med Ladbytapetet af kunstneren Gudrun Heltoft.

Ligeledes så vi Hærvejstapetet i Viborg

Fik en aftale med Pelse Asboe for at blive sat mere ind i broderiets verden.

Desuden så vi mange små romanske kirkers udsmykninger med mønstre og friser, som inspirerede til vores frise forneden.

Sjov og krævende opgave.